Förstudie om nollvision för våld i nära relationer

2023-10-06

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer. Den ska ge rekommendationer om hur åtgärder för en nollvision kan utformas.

Studien ska analysera och bedöma lärdomar från arbetet med andra nollvisioner, till exempel erfarenheter av nollvisioner som styrmedel. Den ska även beakta arbetet med så kallade skade- och dödsfallsutredningar.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som vi behöver komma tillrätta med. Det måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Därför ger vi nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast 15 februari 2024.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet (21 september 2023)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07