Sverige utreder ett förbud mot kusinäktenskap

2023-10-06

Kusinäktenskap är lagligt i Sverige, men det finns en oro för att det kan leda till tvångsäktenskap och andra negativa konsekvenser. En särskild utredare ska därför utreda om det finns ett behov av ett förbud. 

Utredningen ska bland annat titta på:

  • orsaker till och effekter av kusinäktenskap
  • behovet av och förutsättningarna för ett förbud
  • hur ett förbud skulle kunna utformas
  • hur äktenskap som har ingåtts i ett annat land skulle påverkas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20