Förstudie om EU-gemensamt telefonnummer för våldsutsatta

2023-10-10

Nationellt centrum för kvinnofrid har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie gällande införandet av ett gemensamt telefonnummer inom EU för personer som har utsatts för könsrelaterat våld.

Bakgrunden är att det finns ett förslag till EU-direktiv om att medlemsstaterna ska inrätta nationella stödlinjer som är gratis och bemannade dygnet runt för att ge råd till personer som utsatts för våld i nära relationer. Stödlinjen ska gå att nå från ett och samma telefonnummer, oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

Förstudien ska undersöka vilka tekniska lösningar som kan bli nödvändiga ur tillgänglighetssynpunkt och vilka grupper som telefonnumret ska rikta sig. Den ska även belysa frågor om anonymitet och sekretess för den som tar kontakt via numret samt vilka kommunikationsinsatser som skulle behöva vidtas om EU inför ett gemensamt telefonnummer.

Uppdraget ska redovisas senast 10 januari 2024.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet "EU-gemensamt telefonnummer för våldsutsatta förbereds" 5 oktober 2023

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07