Predov ska användas och utvärderas i kommuner

2023-11-03

Sedan den 1 augusti 2021 har kommunerna ansvar för att verka för att våldsutövare upphör med sitt beteende. Nu får Kriminalvården i uppdrag av regeringen att stötta ett antal kommuner i att börja använda behandlingsprogrammet Predov, som utvecklats inom Kriminalvården. 

Socialstyrelsen får i uppdrag att bistå Kriminalvården i deras stöd till kommunerna med att använda Predov. Socialstyrelsen ska också göra en vetenskaplig uppföljning av behandlingseffekterna av Predov i frivilliga verksamheter. Uppföljningen ska bedöma effektiviteten av Predov jämfört med andra behandlingsmetoder.

Uppdraget ska redovisas i december 2028. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats 26 oktober 2023: ”Utvärdering av behandlingsprogram för våld mot närstående”

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07