Lagändringar för skyddat boende föreslås från 2024

2023-11-15

Skyddat boende ska regleras som en insats enligt socialtjänstlagen för den som behöver skydd från våld eller hot. När ett barn vistas med en förälder på skyddat boende ska kontakten med den våldsamma föräldern kunna begränsas. För att driva ett skyddat boende ska det krävas tillstånd. Det är några av regeringens förslag i en ny proposition.

Förslagen säger bland annat att skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som en insats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Kommunen ska ansvara för att det finns tillgång till skyddade boenden.   

I Sverige vistas varje år ungefär lika många barn som vuxna i skyddade boenden. Enligt propositionen ska det bli möjligt att ge skydd och stöd till barn vars ena förälder inte ger sitt samtycke till att barnet bor på skyddat boende. Barnets kontakt med en våldsam förälder ska kunna begränsas under vistelsen i boendet.

För att driva skyddat boende ska det krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. 

Lagändringarna föreslås gälla från 1 april 2024.

Pressmeddelande från regeringen; "Proposition från regeringen stärker rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende" (26 oktober 2023)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07