Våld mot kvinnliga politiker får konsekvenser för demokratin

2023-11-23

Både kvinnliga och manliga politiker utsätts för våld, men kvinnor trakasseras och tystas i högre utsträckning än sina manliga kollegor. Det kan förstärka ojämställdheten inom politiken och störa demokratin, visar en ny avhandling från Uppsala universitet. 

Avhandlingen visar bland annat att det är vanligt att kommunalpolitiker utsätts för någon form av psykiskt våld, och att framstående kvinnliga politiker är särskilt drabbade. Könsskillnaden i utsattheten ökar ju högre upp i den politiska hierarkin man kommer. 

Medborgare är också mer benägna att rikta klagomål mot kvinnliga än manliga politiker, oavsett politikerns formella position. Det ökar risken för hot och trakasserier mot kvinnliga politiker och kan sannolikt förklara en del av kvinnliga politikers högre våldsutsatthet.

En del i avhandlingen fokuserar på konsekvenserna av politikers våldsutsatthet för den politiska representationen. Studien, baserad på enkäter och intervjuer med politiker, visar att konsekvenserna är mer omfattande för kvinnors politiska representation än för mäns. Både manliga och kvinnliga politiker avstår från offentliga debatter och engagemang i vissa frågor på grund av våldet, men kvinnor gör detta i betydligt högre utsträckning än män.

Nyhet från Uppsala universitet: "Våld mot kvinnliga politiker stör demokratin"

Avhandling: "Politicians Under Threat : Gender Aspects of Violence against Political Representatives" (Håkansson 2023), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20