Stärkt straffrättsligt skydd föreslås för kvinnor, barn och äldre

2023-11-27

En statlig utredning föreslår en rad åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för kvinnor, barn och äldre. Bland annat föreslås att kön läggs till som en ny grund i den bestämmelse som gäller straffskärpning vid brott som begås med hatbrottsmotiv.

Utredningen har haft i uppdrag att se över barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre. Ett betänkande har överlämnats till justitieminister Gunnar Strömmer och utredningen föreslår bland annat att:

  • Bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas till att även avse fall där någon utnyttjar ett barn under 18 år som på grund av till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk eller gärningsmannens auktoritet har en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet.
  • Det straffbara området för köp av sexuell tjänst och koppleri utvidgas till att omfatta sexuella handlingar som utförs på distans.
  • Det straffrättsliga skyddet för kvinnor ska stärkas – kön föreslås läggas till som en ny grund i den bestämmelse som gäller straffskärpning vid brott som begås med hatbrottsmotiv.

Dessutom innehåller betänkandet förslag på att det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta ska stärkas genom förändringar på bedrägeriområdet. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2025.

Pressmeddelande på regeringens webbplats 22 november 2023: "Utredning föreslår stärkt straffrättsligt skydd för kvinnor, barn och äldre"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20