Förslag på exitprogram för personer som är utsatta för prostitution

2023-12-22

En utredning föreslår bland annat individuellt utformade program för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål, samt ett program för barn som utsatts för sexuell exploatering och människohandel.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på program för både vuxna och barn. Ett betänkande har överlämnats till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Utredningen föreslår bland annat individuellt utformade program med tvärprofessionell samordning och en person som följer med genom hela processen. Den föreslår även åtgärder för att erbjuda specialiserad lågtröskelverksamhet för utsatta, lättillgänglig information och kontaktvägar till hjälp, stöd och skydd.

Den pekar även på att myndigheter måste samverka och ha rutiner för att ställa frågor för att utsatta ska kunna upptäckas. Utredningen innehåller ett lagförslag om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att man ska kunna genomföra ett exitprogram. Den föreslår även att en utredning bör tillsättas för att se över frågan om beskattning av ersättning från prostitution. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats 13 december 2023: "Paulina Brandberg tar emot förslag på åtgärder för exitprogram för personer som är utsatta för prostitution"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20