Flickor och icke-binära oftare utsatta för våld i sina parrelationer

2024-03-07

Var tredje elev i årskurs nio som haft en parrelation har varit utsatt för våld i relationen. Flickor och icke-binära är utsatta i betydligt högre grad än pojkar, rapporterar Stiftelsen Allmänna Barnhuset i en rapport. 

Nästan var femte ungdom lever med oskuldskrav, det vill säga förväntningar från familjen eller släkten att vänta med sex tills man gift sig. Detta är allra vanligast hos flickor med utrikesfödda föräldrar. Ungdomarna med oskuldskrav rapporterade mer utsatthet för våld från föräldrar och andra vuxna, särskilt flickor med oskuldskrav.

Rapporten "Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld" baseras på den senaste nationella kartläggningen av våld mot barn gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. I studien deltog 5 820 elever i årskurs nio, som har svarat på enkätfrågor om utsatthet för olika former av våld från jämnåriga och vuxna. 

Nyhet på Karlstads universitets webbplats: "Stor våldsutsatthet hos flickor och icke-binära i nära relationer" (2024-02-02)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07