Vanligt med hot och våld för unga hbtq-personer i hederskontext

2024-03-14

Det är vanligt att unga hbtq-personer som lever i familjer med hedersnormer utsätts för kontroll, våld och påtryckningar för att förändra sig. Många försöker därför dölja sin sexuella läggning eller könsidentiet. Det visar en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten bygger på berättelser och intervjuer med unga hbtq-personer som levt eller har levt i familjer med hedersnormer. De har olika etnisk, kulturell, religiös och socioekonomisk bakgrund. Intervjuer har även gjorts med yrkesverksamma som möter unga hbtq-personer som drabbats.

Enligt rapporten förstärks hedersnormerna och påtryckningar, våld och kontroll ökar när de unga har kommit ut som hbtq-personer för sina familjer. En del av dem har då utsatts för omvändelseförsök, det vill säga att man på olika sätt försöker få de unga att permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Pressmeddelande på MUCF:s webbplats 22 februari 2024: "Ny rapport: Hot och våld är vardag för unga hbtq-personer som lever med hedersnormer" 

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07