Nu träder nya regler för skyddade boenden i kraft

2024-03-26

Från den 1 april 2024 gäller ny lagstiftning för skyddade boenden. Nytt är bland annat att barn som följer med en förälder till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. För att få driva ett skyddat boende måste man söka tillstånd.

Till skillnad mot tidigare innebär de nya reglerna att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen.  

Barn som följer med en förälder till skyddat boende har tidigare betraktats som just medföljare. Det har inte funnits krav på att utreda barnets eget behov av stöd och hjälp, men nu ska barn bedömas och beviljas insatsen individuellt. Barn ska kunna få en egen placering i skyddat boende tillsammans med en förälder även utan samtycke från den andra föräldern. Det sker med stöd i den nya lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende. 

Barn ska också få gå i förskola och skola på ny ort även om den andra föräldern inte har lämnat sitt samtycke. Socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

Nytt är också att den som vill driva ett skyddat boende måste söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Pressmeddelande från Socialdepartementet: "Ny reglering ska stärka rättigheterna för barn och vuxna i skyddat boende" (2024-02-22)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07