Regeringen vill se ett mer samordnat stöd till våldsutsatta

2024-04-12

För att personer som utsätts för våld ska kunna ta sig ur en destruktiv och farlig relation behöver de få hjälp från flera olika håll. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur en sådan samordnad stödkedja kan se ut. 

Socialstyrelsen har redan i uppdrag att undersöka hur ofta våldsutsatta personer idag erbjuds en kontaktperson och om det är en insats som är ändamålsenlig.  

Nu utökas uppdraget så att Socialstyrelsen också ska analysera och ta fram förslag på hur kontaktpersoner kan ingå i en samordnad stödkedja för våldsutsatta individer. Myndigheten ska analysera och ta fram förslag på hur ett sådant samordnat stöd kan se ut, vilka aktörer som bör ingå, vilka yrkesgrupper som bör vara involverade och hur stödet kan individanpassas. 

Socialstyrelsen ska lämna sina förslag till regeringen senast den 10 april 2027.

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07