Utsattheten för våld bland de nationella minoriteterna ska kartläggas

2024-04-12

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna i Sverige. 

Myndigheten ska främja insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer, och hedersrelaterat våld och förtryck bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska också arbeta med att höja kunskapen för gott bemötande av våldsutsatta barn och vuxna tillhörande de nationella minoriteterna. Insatserna ska ta hänsyn till varje nationell minoritets behov och till de olika behov som finns inom minoriteterna.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 mars 2027.

"Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna ska motverkas", pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07