Få polisanmäler våld i nära relationer

2024-05-07

Både kvinnor och män utsätts för våld i nära relationer, men utsattheten bland kvinnor är mer omfattande. Utsatthet för psykiskt våld är vanligare än fysiskt våld. Polisanmälningarna är totalt sett få och allra minst anmäls psykiskt våld. Det visar en ny nationell kartläggning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 

Rapporten visar bland annat att utsatthet för psykiskt våld är vanligare än fysiskt våld för både kvinnor och män. Betydligt fler kvinnor än män uppger att de utsatts för sexuellt våld av en partner. 

Störst andel utsatta för våld i nära relationer finns i åldrarna 20–24 år. 

Endast 2,7 procent av de som utsatts för våld i nära relationer under 2022 hade polisanmält våldet. Den typ av våld där anmälningsbenägenheten är som lägst är psykiskt våld. Det kan bero på att vissa former av psykiskt våld inte nödvändigtvis utgör brott i juridisk mening. Det är också vanligare att de som utsatts sökt olika former av stöd eller hjälp, än att händelserna polisanmälts, skriver Brå i ett pressmeddelande. 

Kartläggningen bygger på svar från cirka 7000 deltagare i Nationella trygghetsundersökningen, NTU, 2023. 

Om rapporten på Brottsförebyggande rådets webbplats

Läs mer om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet i NCK:s kunskapsbank

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07