EU antar regler mot könsrelaterat våld

2024-05-14

EU-parlamentet röstade i april 2024 igenom ett direktiv som ska bekämpa könsrelaterat våld och skydda offren, särskilt kvinnor och de som utsätts för våld i hemmet. Det är första gången någonsin som EU antar regler mot våld mot kvinnor.

Enligt de nya reglerna ska tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning betraktas som brott i alla EU-länder. Direktivet kräver bättre stöd till brottsoffer och insatser för att förhindra våldtäkt samt för att öka förståelsen för vad samtycke är. Direktivet förbjuder nätblottning och att lämna ut privat information på nätet utan samtycke från den det gäller.

Ett EU-direktiv är en lag som sätter upp mål som EU:s medlemsländer ska uppnå. Länderna får själva bestämma hur det ska gå till.

Pressmeddelande från Europaparlamentet "Parlamentet godkänner EU:s första regler någonsin mot kvinnovåld" (2024-04-24)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07