Nu är barnkonventionen lag i Sverige

2020-01-09

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses.

Att barnkonventionen har blivit lag innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Av konventionen framgår till exempel att barn har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet. Barnkonventionen fastslår att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 

En central princip i konventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Det var en milstolpe för förverkligandet av barnets rättigheter världen över.

Läs mer på regeringens webbsida om barnkonventionen som svensk lag

Kunskapsbankens nyheter