Skärpt lagstiftning om hedersrelaterade brott från den 1 juli

2020-06-24

Från den 1 juli 2020 gäller skärpt lagstiftning om barnäktenskapsbrott, utreseförbud och en ny särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.  

Det nya brottet barnäktenskapsbrott kan ge fängelse i upp till fyra år. Till skillnad från brottet äktenskapstvång behöver det inte ha förekommit något olaga tvång, eller utnyttjande av offrets utsatta situation, för att döma för barnäktenskapsbrott om brottet har begåtts mot ett barn. Den nya bestämmelsen innebär också att den som gifter sig med ett barn kan straffas. 

Ett utreseförbud införs som ska skydda barn från att föras utomlands för att bli gift eller könsstympas. Att bryta mot utreseförbudet kan ge fängelse i upp till två år. 

En straffskärpningsgrund införs för brott med hedersmotiv. Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet, ska särskilt beaktas om om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Webbplatsen hedersförtryck.se om skärpt lagstiftning från den 1 juli 2020

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07