Ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

2021-01-22

Regeringen har beslutat om en ny nationell handlingsplan för att under de kommande åren stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen gäller fram till och med 2023. 

Åtgärderna i handlingsplanen ska bland annat motverka diskriminering, våld och andra kränkningar av hbtqi-personer. De ska också öka kunskapen inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation och psykiska hälsa. En särskild satsning handlar om arbetet med suicidprevention.

Till arbetet tillförs 14 miljoner kronor per år från och med 2020. För 2021 och 2022 beräknas en förstärkning på ytterligare 10 miljoner kronor per år.

Handlingsplanen är ett komplement till regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014. 

Läs ett pressmeddelande på regeringens webbplats: ”Regeringen förstärker arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter” (21 januari 2021)

Publikation: "Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter" (regeringen 2021), fulltext i kunskapsbankens databas

Läs ämnesguider i kunskapsbanken om våld mot hbtq-personer

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29