Många har ringt telefonlinjen "Välj att sluta"

2021-01-22

För snart två år sedan startade telefonlinjen ”Välj att sluta” som vänder sig till personer som vill sluta utöva våld mot sin partner. Sedan starten har 935 personer ringt linjen. Ungefär hälften av samtalen har handlat om personer som sökt stöd för sitt eget våldsamma beteende, visar Länsstyrelsen Stockholms slutrapport av pilotverksamheten.

Övriga samtal har kommit från yrkesverksamma, närstående, allmänheten samt personer som själva utsatts för våld. Samtalen tas emot av Manscentrum i Stockholm. 

Majoriteten av de personer som söker stöd för att ha använt våld i sin relation har utövat psykiskt våld. Men även fysiskt våld är vanligt. Drygt 40 procent av inringarna har uppgett att de har utövat fysiskt våld, ibland i kombination med psykiskt våld.

Den största andelen som ringer och uppger att de utövat våld är män. En fjärdedel av inringarna är kvinnor. 

"Välj att sluta" är en pilotverksamhet som huvudsakligen vänder sig till invånare i Stockholms och Skåne län. Satsningen är ett regeringsuppdrag. 

Publikation: "Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer. Slutrapport för en pilotverksamhet" (2020), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01