3 miljoner kronor till utbildning om vård för sexualbrottsutsatta

2021-02-04

Insamlingsstiftelsen WONSA har av regeringen beviljats tre miljoner kronor under 2021 för att vidareutveckla och sprida ett utbildningsmaterial om att bemöta, bedöma och behandla personer som utsatts för sexualbrott. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Utbildningsmaterialet vänder sig till personal inom vården samt professionella eller ideellt verksamma som möter personer som utsatts för sexuellt våld. Det vänder sig också till lärosäten som utbildar berörda yrkesgrupper.

En nationell kartläggning från 2020 av vården för personer som utsatts för sexuellt våld visade bland annat att vårdens kunskap om sexuellt våld och dess konsekvenser behöver stärkas.

WONSA (World of No Sexual Abuse) är en svensk stiftelse som grundades 2014. Stiftelsen arbetar för att förebygga sexuella övergrepp genom behandling, forskning och utbildning och för att göra sjukvård efter sexuella övergrepp tillgänglig i hela Sverige, skriver man på WONSA:s webbplats.  

Läs ett pressmeddelande på regeringens webbplats

WONSA:s webbplats

Publikation: "Vården vid sexuellt våld. Nuläge och vägar framåt" Sveriges kommuner och regioner 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01