Telefonlinjen Välj att sluta blir nationell

2021-02-15

Till Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation ringa anonymt för att få hjälp så att våldet kan upphöra. Telefonlinjen, som hittills varit ett pilotprojekt i Stockholm och Skåne, blir nu nationell och ska ta emot samtal från hela Sverige. 

Personer som utövar någon form av våld i nära relationer är den främsta målgruppen för Välj att sluta. Men våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan också ringa.

De som svarar i telefonen har stor erfarenhet av att samtala med och hjälpa personer med kontrollerande och våldsamma beteenden. De kan både ge stöd i stunden för den som ringer och hänvisa till verksamheter för våldsutövare i hela landet även om telefonrådgivarna sitter i Stockholm, skriver Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande. 

Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm, och i nära samarbete med alla Sveriges länsstyrelser. 

Välj att sluta har nummer 020–555 666.

Läs mer om telefonlinjen Välj att sluta på valjattsluta.se

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01