Regeringen vill förbjuda erkännande av utländska månggiften

2021-02-19

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är polygama äktenskap tillåtna. I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen att inga utländska månggiften ska erkännas i Sverige.

Månggiften godkänns inte i Sverige om någon av de inblandade var svensk medborgare eller bodde i Sverige när äktenskapet ingicks. Men utländska månggiften som saknar sådan koppling till Sverige ses däremot i dag av Skatteverket som giltiga. 

I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen att utländska månggiften som huvudregel inte ska godkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undantag ska bara kunna göras om det finns starka skäl.

I lagrådsremissen föreslås också ett utvidgat förbud mot erkännande av äktenskap mellan nära släktingar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

"Förbud mot erkännande av utländska månggiften" lagrådsremiss 18 februari 2021, på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29