Straffbart att låta barn bevittna våld i nära relationer

2021-03-03

Att utsätta barn för att bevittna våld i nära relationer är inte i sig klassat som en brottslig handling. Men nu vill regeringen införa ett särskilt barnfridsbrott, där det blir straffbart att låta barn bevittna våld som till exempel utövas av en förälder mot en annan förälder. 

I en lagrådsremiss föreslår regeringen, att den som utsätter ett barn för att bevittna till exempel vålds- och sexualbrott i en nära relation, ska kunna dömas för det nya brottet barnfridsbrott.

Barnfridsbrott ska kunna ge fängelse i upp till två år. Ett grovt barnfridsbrott ska kunna ge fängelse i upp till fyra år. 

Regeringen vill också att barn som bevittnat brott i nära relationer ska ha rätt till skadestånd, istället för dagens brottsskadeersättning. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Regeringen vill göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott" (3 mars 2021)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07