17 offer för dödligt partnervåld i Sverige under 2020

2021-03-30

Under 2020 dödades 13 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Antalet fall var en minskning med tre fall jämfört med året innan. För manliga offer för dödligt våld i nära relationer var siffran fyra fall under 2020, en ökning med två fall. 

Det dödliga partnervåldet mot kvinnor motsvarade 52 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under 2020. Av samtliga fall av dödligt våld mot män utgjorde dödligt partnervåld 4 procent. 

Brottsförebyggande rådets webbsida om konstaterade fall av dödligt våld

Kunskapsbankens ämnesguide om dödligt våld i nära relationer

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29