Ökning av anmäld misshandel i parrelationer kan inte kopplas till pandemin

2021-04-16

Under förra året ökade antalet anmälda fall av misshandel i parrelationer. Men enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) kan ökningen inte kopplas till pandemin och ökad utsatthet för våld i hemmet. Det handlar snarare om polisens förändrade sätt att registrera misshandelsbrott. 

Under 2020 polisanmäldes 29 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Av dessa handlade 80 procent om misshandelsbrott som begåtts av en bekant gärningsperson, enligt Brå:s statistik. 

Motsvarande siffra för män var 29 400 fall av misshandelsbrott. Av dessa avsåg 45 procent misshandel där offer och gärningsperson varit bekanta. 

Brottsstatistiken visar på en påtaglig ökning av antalet anmälda fall av misshandel där gärningspersonen varit närstående till offret i en parrelation. 

Brå skriver i en analys att det skulle ligga nära till hands att koppla ökningen av de anmälda misshandelsbrotten i nära relationer till pandemin. Men enligt Brå kan den största delen av ökningen istället kopplas till att polisen under början av 2020 förbättrat sitt sätt att registrera misshandelsbrott, så att relationen mellan gärningspersonen och offret blivit tydligare. 

Publikation: "Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i Brås preliminära statistik över anmälda brott under vintern 2020/2021" (Brå 2021), fulltext i kunskapsbankens databas

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om kriminalstatistik och våldsutsatthet

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20