Dödligt våld mot kvinnor: regeringen vill intensifiera arbetet mot våld

2021-04-23

Efter att fem kvinnor på kort tid dödats i Sverige av bekanta gärningsmän har regeringen haft möte med riksdagspartierna, myndigheter och representanter från Roks och Unizon. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att bilda en krisgrupp för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

En rad åtgärder för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor har tidigare genomförts inom ramen för den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som lanserades 2016, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

– Vi har gjort många straffskärpningar på området och arbetet fortsätter. Nu går vi vidare med bland annat ett utvidgat kontaktförbud där elektronisk övervakning blir en förstahandsåtgärd, det vill säga oavsett om överträdelse tidigare har skett eller inte, säger justitieminister Morgan Johansson i pressmeddelandet. 

– Vi skärper straffen för överträdelse av kontaktförbud och vill också ta bort det så kallade väsentlighetskravet. Om skyddspersonens skäl för ett kontaktförbud för en gemensam bostad väger tyngre än motpartens skäl, så bör ett kontaktförbud för den gemensamma bostaden meddelas, säger Morgan Johansson. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor" 

Ett lagförslag håller också på att tas fram om att skärpa minimistraffet för grov kvinnofridskränkning till ett års fängelse. Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen träda i kraft innan sommaren. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Grov kvinnofridskränkning ska ge minst ett års fängelse"

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om grov kvinnofridskränkning

Regeringen har även gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. 

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20