Istanbulkonventionen fyller tio år

2021-05-11

För tio år sedan, den 11 maj 2011, öppnades Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet för undertecknande av Europarådets medlemsstater. 

Den så kallade Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå. 

Istanbulkonventionen kräver att länder som har anslutit sig ska anta lagstiftning gällande exempelvis våldtäkt, sexuella övergrepp, könsstympning, hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap. 

Istanbulkonventionen har idag ratificerats av 34 av Europarådets 47 medlemsstater. Sverige undertecknade konventionen direkt vid öppningen och ratificerade den 2014. 

Artikel på regeringens webbplats "Istanbulkonventionen ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor"

Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen

Se Jämställdhetsmyndighetens film om Istanbulkonventionen på Vimeo

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01