Hot och hat mot kvinnor på nätet ska analyseras

2021-05-18

Hot, hat och trakasserier påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män och begränsar kvinnors tillgång till makt och inflytande i samhället. Regeringen ger därför Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra en analys om hat och hot mot kvinnor i svenska digitala miljöer.

FOI ska studera hur användare talar om och till kvinnor på nätet, och vilka nedvärderande uppfattningar som förekommer när det gäller exempelvis kön och sexualitet. I analysen ska de också granska om kvinnor utsätts för mer hat än män, och om hatet riktat mot kvinnor i sådana fall särskiljer sig.  

Analysen ska innehålla fler maktdimensioner än enbart kön. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 20 december 2021.

Pressmeddelande på regeringens webbplats, 12 maj 2021: "Hot och hat mot kvinnor i digitala miljöer ska analyseras"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29