Ny studie om hbtq-personers erfarenheter av stöd efter att ha utsatts för våld

2021-05-20

I en ny studie från Göteborgs stad har hbtq-personer intervjuats om deras erfarenheter av att söka stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation. I svaren framkommer att intervjupersonerna är osäkra på vilket stöd som är tillgängligt för dem, och om de kommer att få ett bra bemötande, skriver tidningen Vårt Göteborg. 

Åtta hbtq-personer som bor eller har sökt stöd i Göteborg har intervjuats. Personerna har sökt både informellt och formellt stöd från många olika personer och verksamheter, till exempel familj och vänner, skolkurator, polis, vårdpersonal, telefonstödlinjer och kommunala stödinsatser för våldsutsatta. 

Alla som intervjuats berättar om osäkerhet eller tvivel kring att söka stöd. Det handlar dels om att de inte vet vilket stöd som är tillgängligt för dem, dels om att de är rädda för att inte bli trodda eller bli bemötta på ett dåligt sätt. Några intervjupersoner har tvivlat på om våldet är tillräckligt allvarligt för att de ska ha rätt till stöd från samhället.  

Alla intervjupersoner beskriver också kvardröjande konsekvenser av våldet och ett fortsatt behov av stöd, även flera år efter att våldet upphört. Det kan handla om låg självkänsla, självskadebeteende eller svårigheter med att ha nära relationer. 

Studien har genomförts av FoU i Väst, Göteborgsregionen på uppdrag av Göteborgs stad.

"Ny studie ska förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer". Artikel i Göteborgs stads tidning 19 maj 2021

Publikation: "Hbtq-personers erfarenheter av stöd efter att ha utsatts för våld i en nära relation" (Göteborgs stad 2021), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01