Förslag om hårdare straff för flera sexualbrott

2021-06-11

En statlig utredning föreslår att straffen ska skärpas för flera sexualbrott. Det gäller bland annat straffet för våldtäkt, och våldtäkt mot barn. Även straffet för sexköp föreslås höjas från dagens böter till fängelse. 

En särskild utredare har sedan 2020 har haft i uppdrag att bland annat se över straffen för ett antal sexualbrott och föreslå straffskärpningar. 

Enligt utredningens förslag ska det lägsta straffet för våldtäkt, och våldtäkt mot barn, höjas från två års fängelse till tre års fängelse. Det lägsta straffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

Utredningen föreslår också en ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott, samt att begreppet ”samlag” i rättegångsbalken ändras till att, utöver vaginala, även innefatta anala och orala övergrepp. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: ”Utredning föreslår flera straffskärpningar för sexualbrott” 1 juni 2021

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01