Utredning föreslår högre skadestånd för brottsoffer

2021-07-20

I en statlig utredning föreslås att höja skadestånden för brottsoffer, bland annat offer för våld i nära relationer. För den som utsatts för brott fyller skadestånd flera viktiga funktioner. Skadeståndet kan bland annat bidra till en känsla av upprättelse för den kränkning som brottet inneburit, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Utredningens förslag innebär kraftiga höjningar av skadestånd för kränkningar med anledning av brott, i många fall föreslås ersättningsnivåerna fördubblas. För bland annat våld i nära relation, sexualbrott mot barn och rån, föreslås ytterligare höjningar.

Utredningen föreslår också att det införs en särskild ersättning för anhöriga till personer som dödats genom vissa allvarliga brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs ett pressmeddelande på regeringens webbplats: "Förslag att höja skadestånd till brottsoffer" (19 juli 2021)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01