Färre uppger att de utsatts för brott under pandemins första år

2021-10-14

Generellt rapporterar något färre personer i Sverige utsatthet för olika typer av brott under 2020. Det konstaterar Brottförebyggande rådet i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021. Den minskade utsattheten skulle kunna kopplas till ändrade livsmönster under pandemin, skriver Brå. 

I NTU 2021 uppgav något färre män och kvinnor att de utsatts för brott som rån, misshandel, hot och sexualbrott. Av de som svarat på frågorna i undersökningen uppgav 20 procent att de utsatts för brott under 2020. Under 2019 var andelen 22,5 procent. 

Unga män i åldern 16–19 år var den grupp under 2020 som var mest utsatt för misshandel (10,4 procent).

Mest utsatta för sexualbrott var unga kvinnor. I åldersgruppen 20–24 år hade 26,9 procent av kvinnorna blivit drabbade, och för 16–19-åringar var siffran 25,5 procent.

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank: Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

Om Nationella trygghetsundersökningen på Brå:s webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01