Nationella stödtelefoner för våldsutsatta män, icke-binära och transpersoner ska startas på försök

2021-11-09

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har fått i uppdrag av regeringen att starta en pilotverksamhet som ska tillhandahålla en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för våld i nära relation. I uppdraget ingår även att erbjuda en motsvarande stödtelefon för icke-binära personer och personer med transerfarenhet.

Enligt uppdraget ska stödtelefonerna vända sig till män samt till vuxna icke-binära och personer med transerfarenhet som utsatts för den typ av våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det kan vara våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oavsett sexuell läggning och om man befinner sig i en relation eller inte.

NCK driver på regeringens uppdrag Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 sedan 2007.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Nationellt telefonstöd för män, icke-binära och personer med transerfarenhet som har utsatts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp" (29 oktober 2021)

"Nytt uppdrag starta pilot med stödtelefoner för män, icke-binära och transpersoner", intervju med Åsa Witkowski på NCK:s webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01