99 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

2021-12-28

Regeringen har den 27 december presenterat ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar om totalt 99 åtgärder för att förebygga våld, ge stöd och skydd till utsatta samt skärpa lagstiftningen. 

Bland annat ska ett nationellt våldsförebyggande program tas fram. Kommunernas arbete ska stärkas för att kunna ge våldsutsatta personer varaktig bostad.

Statsbidragen till kvinno- och tjejjourer ska öka och blir permanenta. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet får ökade permanenta medel för driften av Kvinnofridslinjen. Finansieringen av den nationella stödtelefonen Preventell permanentas.

Straffet för våldtäkt ska skärpas. Straffet för köp av sexuell tjänst ska skärpas. En utredning ska undersöka om ett brott som har begåtts på grund av hat mot till exempel kvinnor ska kunna leda till ett strängare straff. Ett nationellt kompetenscentrum om hedersrelaterat våld och förtryck ska inrättas.  

Regeringen nämner fyra områden som man särskilt vill uppmärksamma under de kommande åren. Det gäller särskild sårbarhet; utsatthet efter separation; våld i ungas partnerrelationer och utsatthet för hot och övergrepp på nätet.  

Åtgärdsprogrammet innehåller också de 40 punkter som regeringen presenterade i somras.   

Pressmeddelande på regeringens webbplats, 27 december 2021: "Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01