Våld vägs ofta inte in i domar om vårdnad och umgänge

2022-01-24

I en majoritet av vårdnadstvister förekommer uppgifter om våld eller andra övergrepp. Men I många fall väger domstolarna inte in uppgifter om våld när man fattar beslut. Det kan ha inneburit att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en förälder som utövat våld.

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt 814 domar i tingsrätten om barns vårdnad, boende och umgänge. I 64 procent av fallen finns det uppgifter om våld eller andra övergrepp. Det handlar oftast om att en förälder utövat våld mot ett eller flera barn, och att en pappa utövat våld mot en mamma. 

Kartläggningen visar att när domstolarna ska fatta beslut fokuserar de i högre grad på samarbetssvårigheter, än på uppgifter om våld. En del domstolar omformulerar uppgifter om våld eller andra övergrepp till att handla om konflikter eller samarbetssvårigheter. Bland domarna finns det exempel där domstolen bedömt en förälders och barns vistelse i skyddat boende som samarbetssvårigheter.   

Det framgår inte alltid i domarna varför domstolarna inte beaktat uppgifter om våld och övergrepp. 

I kartläggningen lyfter Jämställdhetsmyndigheten fram risker med att tingsrätterna ska verka för att föräldrar når överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge. Domstolar har i vissa fall ”… verkat för att överenskommelser ska komma till stånd även när det borde anses direkt olämpligt på grund av de allvarliga uppgifter om våld eller andra övergrepp som framkommer”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

Kartläggningen har genomförts på uppdrag av regeringen. 

Pressmeddelande 21 januari 2022:” Domstolar väger sällan in uppgifter om våld vid beslut i vårdnadstvister”

Publikation: ”Uppgifter om våld är inget undantag. Redovisning av kartläggning av uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge” (Jämställdhetsmyndigheten 2022), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20