Föreskrifter för rättsintyg ska tas fram

2022-02-08

Rättsintyg är ofta en viktig del av dokumentationen när vålds- och sexualbrott ska utredas och kan få stor betydelse i rättegångar om våld i nära relationer. Men kvaliteten på rättsintygen kan variera. Rättsmedicinalverket ska därför få ta fram föreskrifter för hur ett rättsintyg ska vara utformat, och vad det ska innehålla. 

Ett rättsintyg utfärdas oftast av läkare vid Rättsmedicinalverket. Andra läkare får i vissa fall utfärda rättsintyg, till exempel den som undersöker och behandlar en patient vid en akutmottagning. 

I dag saknas regler för innehållet i och utformningen av rättsintyg. För att öka kvaliteten på intygen, har regeringen beslutat att Rättsmedicinalverket ska ta fram föreskrifter för rättsintygens utformning och innehåll. 

Beslutet ingår i regeringens paket med 99 åtgärder för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats  27 januari 2022: "Ökad kvalitet i rättsintyg vid vålds- och sexualbrott"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07