Regeringen vill stärka brottsoffers rätt till skadestånd

2022-02-22

Genom att ändra lagstiftningen vill regeringen öka möjligheterna för brottsoffer att få skadestånd från förövaren. Nivåerna på ersättningen för kränkningar som till exempel våldtäkt, grov våldtäkt och misshandel i nära relation ska också höjas kraftigt, föreslår regeringen. 

Om en person suttit häktad för ett brott men släppts i brist på bevis, kan den få ekonomisk ersättning för att den varit frihetsberövad. Den sortens ersättning får inte utmätas för att betala skadestånd till brottsoffer. Men regeringen vill nu göra det möjligt att utmäta ersättning för frihetsberövande för att kunna betala skadestånd. 

Man vill också att skadestånd till brottsoffer ska prioriteras för betalning när en person som har skulder får sin lön utmätt. 

Andra förslag handlar om att den som utsätts för ett brott, till exempel misshandel i nära relation eller våldtäkt, ska få mycket högre skadestånd än i dag. Regeringen vill också införa en särskild, ny ersättning för anhöriga till personer som avlidit som en följd av brott. 

Pressmeddelande på Regeringskansliets webbplats: "Förslag för att stärka brottsoffers rätt till skadestånd" (16 februari 2022)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20