Ny forskning om sugardejting

2022-07-05

Både män och kvinnor som ”sugardejtar” beskriver ofta arrangemangen på ett sätt som syftar till att distansera fenomenet från prostitution. Det visar ny forskning från Örebro universitet.

Sugardejting är i viss mån ett nytt fenomen i Sverige. Dejtingen fick uppmärksamhet när en svensk webbsida lanserades 2017 och har sedan dess kritiserats av många för att vara en form av prostitution.

Sugardejting definieras av de webbsidor som tillhandahåller ”tjänsten” som ett arrangemang mellan en ”sugardaddy” eller ”sugarmama” och en ”sugarbabe” där intimitet byts mot någon form av ersättning, det kan till exempel handla om pengar eller saker.

Porträttfoto av Lena Gunnarsson.
Lena Gunnarsson. 

Lena Gunnarsson, universitetslektor i genusvetenskap på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet, leder ett forskningsprojekt med flera forskare om sugardejting. Studiernas resultat visar bland annat hur både män och kvinnor med erfarenhet av sugardejting resonerar och agerar för att distansera det de gör från prostitution. Detta lyfts fram i Alessandro Johanssons och Lena Gunnarssons artikel ”'Jag är inte prostituerad, jag lever normalt'. Sugardejtares språkliga och praktiska relationsarbete för att avgränsa sugardejting från prostitution” som publicerats i tidskriften Sociologisk forskning.

Intervjuer med män och kvinnor

Studien bygger på intervjuer med 15 ”sugarbabes” och nio ”sugardaddys” med erfarenhet av heterosexuell sugardejting. Männen var mellan 38 och 52 år och kvinnorna 18 till 41 år när intervjuerna gjordes.    

– Intervjupersonerna förhåller sig till sugardejting med ord och handlingar som ofta syftar till att avgränsa det de gör mot prostitution och man gör det främst för att rentvå sig själva. Det sker alltså en slags ”tvättning” av sugardejting som ligger i männens och kvinnornas intresse, vilket är angeläget att uppmärksamma. Samtidigt finns det en stor variation av sugardejting. Alla har inte sex och äkta känslor kan vara inblandade, säger Lena Gunnarsson.

Använder ordet gåva i stället för ersättning

I intervjuerna blev det, enligt studien, tydligt att det fanns fem områden som var särskilt viktiga för intervjupersonerna att hantera för att uppnå distans till prostitution. De handlar om synen på ersättningen, den sexuella akten och själva träffen.

Eftersom ersättning är en förutsättning för sugardejting, ”sugarbaben” kompenseras på olika sätt för sin närvaro och tillgänglighet, är det enkelt att koppla ihop fenomenet med prostitution. Både männen och kvinnorna har därför flera olika sätt att komma runt detta. Exempelvis används andra ord än pengar, betalning och köp. Enligt studien är det vanligt att ersättningen benämns som gåva av båda parter.

– Med hjälp av de här andra orden upprätthålls en distans. Formuleringarna gör att handlingarna döljs, säger Lena Gunnarsson.

Swish i stället för kontanter

När varken kvinnorna eller männen vill kännas vid att det finns ersättning i form av pengar med i arrangemanget blir det viktigt hur ersättningen lämnas över. En man som citeras i artikeln säger att det var ”jättekonstigt” att kompensera kvinnan han hade träffat med kontanter vid en första dejt. För att komma undan den känslan berättar mannen att han har valt att i stället använda swish eller en stående banköverföring, som ibland beskrevs som månadspeng.

I en intervju funderar en kvinna över en sugardejt: ”… sen dagen efter så får jag bilden av att men vänta lite, prostituerade inte jag mig nu?”. Hon svarar genom att fråga sig: ”Var sexet bra? Ja. Var det skönt? Ja. Har du ont någonstans? Nej. Då är det lugnt!”.

– Några av de intervjuade insåg under samtalet med mig vad det var de gjorde. För en del blev det jobbigt att sätta ord på erfarenheterna. En kvinna hade tydliga strategier och egna förklaringar till att sugardejting inte var prostitution. Hon skyllde till exempel på mannen, att det var han som hade gjort henne till någon som säljer sex eftersom han hade lämnat pengar till henne på nattduksbordet, säger Lena Gunnarsson.   

Gränsen mellan sexindustri och kärleksrelation luckras upp

När det är viktigt att särskilja arrangemanget från prostitution blir kvinnans sexuella frivillighet och sexuella njutning av betydelse – att hon har sex med en man därför att hon vill och inte för att hon får betalt. Studien visar också att upplevelsen av ömsesidighet är ett sätt för en del män att moraliskt rättfärdiga sina handlingar. Och det är just här, när sugardejtingen närmar sig hur en kärleksrelation oftast fungerar, som det blir riktigt intressant, säger Lena Gunnarsson.

– Sugardejting är ett fenomen som luckrar upp gränserna mellan den kommersiella sexindustrin och andra typer av relationer. Det som är nytt handlar framför allt om vad männen efterfrågar. De vill att tjejerna ska vara mer sig själva, som en tjej ”på riktigt” och inte bara vara någon som utför en tjänst, säger hon.

Känslomässigt engagemang krävs ofta av kvinnan

Genom sugardejting har äkthet – äkta personlighet och äkta känslor – blivit en handelsvara på marknaden, enligt Lena Gunnarsson.

– Allt det här arbetet som många av männen och kvinnorna gör för att särskilja sugardejting från prostitution har en baksida. Om vi tänker att klassisk prostitution är mer avgränsad till sex så handlar det nu om att hela personligheten är med i transaktionen. Det kan innebära att kvinnorna måste lägga ner ett stort känslomässigt arbete i arrangemanget för att få männen att känna att det är moraliskt okej för dem att betala för intimitet, säger hon. 


Läs mer:


”'Jag är inte prostituerad, jag lever normalt'. Sugardejtares språkliga och praktiska relationsarbete för att avgränsa sugardejting från prostitution” (Sociologisk forskning, 2022)

Varieties of Sugar Dating in Sweden: Content, Compensation, Motivations, Lena Gunnarsson och Sofia Strid (2021)

Chemistry or Service? Sugar Daddies’ (Re)quest for Mutuality within the Confines of Commercial Exchange, Lena Gunnarsson och Sofia Strid (2021)


Lärande exempel i Webbstöd för kommuner om regionkoordinatorer som informerar skolor om sexuell exploatering

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17