Ny webbutbildning om våld för chefer och medarbetare

2022-10-25

Att vara utsatt för våld i en nära relation kan påverka ens arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Både chefer och kolleger kan spela en viktig roll i att upptäcka om någon blir utsatt för våld eller utövar våld. Jämställdhetsmyndigheten har därför skapat webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega.

Arbetsplatsen kan vara en trygg miljö fri från våld för den som är utsatt för våld i en nära relation. Men det kan också vara så att våldet följer med in på jobbet via mejl, telefon eller till och med besök. I en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten har låtit göra framkommer det att våld i nära relation har en påverkan på arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. En av deltagarna i undersökningen svarade: ”Jag blir en sämre kollega när jag mår dåligt, arbetsplatsen påverkas när man inte kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Man är för absorberad av sig själv/relationen till partnern för att orka bry sig om andra”.

Jämställdhetsmyndigheten har därför skapat webbkursen ”Våld i nära relation – agera som chef eller kollega”. Den handlar om hur våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen ur två perspektiv: som kollega eller som chef. Kollegor och chefer får kunskap om hur de kan agera om de tror att någon är utsatt eller utsätter andra, och får också kännedom vilket nationellt stöd som finns att få.

Porträttbild på Kerstin Kristensen.
Kerstin Kristensen. 

– Chefer har behov av fördjupad kunskap utifrån att de har ett arbetsmiljöansvar men även du som kollega behöver kunskap för att vara trygg i att ta emot en berättelse, då de flesta som berättar om sin erfarenheter gör det för en kollega, säger Kerstin Kristensen, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Kursen innehåller fakta och praktiska övningar med möjlighet att öva sig på att fråga om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Till webbutbildningen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

Se NCK:s Almedalsseminarium "Tryggare på jobbet än hemma"

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17