Jämställdhetsministern besökte NCK

2015-10-27

Jämställdhetsminister Åsa Regnér besökte NCK den 21 oktober, bland annat för att delta i ett möte med nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med NCK:s föreståndare Gun Heimer.
Jämställdhetsministern Åsa Regnér
tillsammans med NCK:s föreståndare
Gun Heimer.

I nätverket ingår representanter från 17 nationella myndigheter, däribland Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna och organisationen Sveriges kommuner och landsting. Under mötet fick Åsa Regnér ta del av det arbete som pågår på myndigheterna inom området mäns våld mot kvinnor och barn och mötet diskuterade också regeringens fortsatta arbete på området. 

– NCK står för kompetens, erfarenhet och kunskapsproduktion inom ett för samhället viktigt område, det fjärde jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det var givande att träffa det nationella myndighetsnätverket och intressant att se att deltagarna ger en i stort sett samstämmig bild, då det gäller vilka utmaningar vi står inför om vi ska kunna närma oss målet. En tydligare samordning och styrning behövs! sa Åsa Regner efter mötet. 

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid träffas fyra gånger per år och vart femte år organiserar nätverket en gemensam konferens om arbetet mot våld. 

– Nätverket är ett unikt samverkansforum där myndigheterna utbyter erfarenheter och får överblick på arbetet som sker runt om i Sverige, säger Annika Engström från NCK, ordförande i nätverket.


 Läs mer i kunskapsbanken om Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2022-03-01