Kunskapsbanken – ett nav i arbetet mot våld

2015-09-04

I höst är det fem år sedan NCK:s kunskapsbank lanserades och webbresursen är en allt viktigare del i arbetet mot våld runt om i Sverige.
– Under de här åren har kunskapsbanken blivit det nav av information och kunskap om våld mot kvinnor som var ambitionen vid starten, säger Annika Engström, webbkoordinator.

Det senaste året har i snitt 211 publikationer i fulltext öppnats dagligen av besökare på webbplatsen, vilket är närmare en fördubbling jämfört med första året. 

Klara Johansson, redaktör, och webbkoordinator
Annika Engström arbetar med att uppdatera och
utveckla kunskapsbanken.

– På kunskapsbanken finns uppdaterad och lättillgänglig information om våld mot kvinnor. Att den används i så stor utsträckning visar att den fyller ett viktigt behov och att finns ett ökande intresse för att höja kunskapsnivån, säger Annika Engström.

Kunskapsbanken lanserades i september 2010 som en del i NCK:s uppdrag att samla och sprida kunskap och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att hålla kunskapsbanken uppdaterad sker i nära samarbete med medverkande myndigheter och forskare. 

Under de fem åren har mer än 306 000 publikationer öppnats i fulltext och sidorna där forskare presenterar sig själva och sina forskningsprojekt har visats närmare 260 000 gånger. 

Ständig utveckling

NCK:s kunskapsbank fortsätter att utvecklas för att möta den ökande efterfrågan på kunskap om våld, i synnerhet bland dem som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Ett exempel är det webbstöd för kommuner som lanserades hösten 2014. Länsstyrelserna efterfrågade mer praktisk information riktad mot kommuners och socialtjänsters arbete mot våld, och tillsammans byggde NCK och länsstyrelserna upp webbstödet på kunskapsbanken. 

– En ny del i webbstödet är reportagen med exempel på hur olika kommunala verksamheter konkret arbetar mot våld. De är mycket uppskattade och också ett bra sätt att lyfta allt det arbete som görs runt om i Sverige, säger Annika Engström. 

Ett annat exempel på kunskapsbankens möjligheter till fördjupning är det avsnitt om att mäta våld som publicerades samtidigt som NCK lanserade rapporten "Våld och hälsa".

– Där kunde vi sätta in studien i ett bredare sammanhang och även öka kunskapen om varför olika studier ger olika resultat, beroende på vilka metoder som används och vilka frågor som ställs, säger Annika Engström.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2022-03-01