Nytt verktyg hjälper kommuner nå ut till våldsutsatta

2017-02-10

Infogeneratorn är ett nytt, webbaserat verktyg som hjälper kommuner med information på olika språk till personer som utsatts för våld. Verktyget lanseras den 13 februari och är helt kostnadsfritt att använda. 

Frida Darj är projektledare på Länsstyrelsen i Skåne, som tagit fram verktyget efter finansiering från Socialstyrelsens kompetensstöd inom våld i nära relationer. 

Frida Darj
Frida Darj

– Att personer som utsatts för våld får korrekt information om vilket stöd de har rätt till är väldigt viktigt. Behovet av information på andra språk än svenska är också mycket stort, säger Frida Darj. 

Att ta fram kvalitetssäkrad information på flera språk tar mycket resurser i anspråk och är tidskrävande. Länsstyrelsen i Skåne har därför skapat Infogeneratorn efter ett önskemål från kommunerna. 

På Infogeneratorn.se finns anpassad och korrekt information om våld på 24 olika språk. På webbplatsen kan användaren välja innehåll, språk, fylla i sina kontaktuppgifter och ladda ner resultatet som pdf-fil och som html-kod. Informationen kan sedan publiceras på webben eller användas som informationsblad att lägga i väntrummet eller dela ut till de som behöver veta vilken hjälp som finns att få kring våld i nära relationer. Verktyget är inte avsett att användas av våldsutsatta själva. 

– Infogeneratorn är ett stöd för kommuner i att ge invånarna lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om stöd och hjälp vid våld i nära relationer, säger Frida Darj. 

För att sprida vetskapen om Infogeneratorn och hur den kan användas kommer bland annat workshops att anordnas för kommunanställda runtom i landet. 

– Förhoppningen är att Infogeneratorn kan hjälpa kommuner att se till att fler som utsatts för våld nås av riktig och hjälpsam information, säger Frida Darj. 


Kunskapsbankens webbsida om Infogeneratorn

Gå direkt till Infogeneratorn.se

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17