Tecknade figurer lär barn om våldsutsatthet

2017-03-28

Brottsoffermyndigheten hjälper just nu landets förskolor att lära barn sätta gränser och att prata om känslor. Och det är bilder tecknade av illustratören Stina Wirsén som startar samtalen.

Bild på illustrationerna av Stina Wirsén
Illustratören Stina Wirsén har tagit fram figurerna i materialet "Liten och trygg" i samarbete med Brottsoffermyndigheten. Bilden är ett collage.  

En liten figur har studs i benen, flygande öron och öppna ögon, en annan har nedsänkt huvud, hängande öron och tårar som rinner ner på golvet. Stina Wirséns teckningar förmedlar känslor och hur kroppen kan kännas för den som är glad, ledsen, arg, rädd. 

Det är Brottsoffermyndigheten som har tagit fram materialet ”Liten och trygg” på uppdrag av regeringen. Det är en webbaserad handledning för förskolans personal om barns rättigheter och vuxnas ansvar. 

Myndigheten har under en längre tid särskilt arbetat för att hjälpa brottsutsatta barn. För tre år sedan lanserades webbplatsen jagvillveta.se där barn själva kan hitta information om vilka rättigheter den som är utsatt för brott har. För de allra minsta barnen gjordes en bok, också den i samarbete med Stina Wirsén. 

– Målet är att utsatta barn ska få hjälp. Vi vill också stärka barnen så att de berättar om något inte är bra, säger Linnea Åberg, jurist på Brottsoffermyndigheten.

8 500 förskolor har fått materialet

”Liten och trygg” består av en kunskapshöjande del för förskolepersonalen och en pedagogisk del för barnen. Personalen utbildas om brott mot barn, hur barn kan signalera att de inte har det bra och om personalens anmälningsskyldighet.  

Linnea Åberg
Linnea Åberg

– Barns utsatthet för brott är mycket större än vad många kanske tror. Om kunskapsnivån höjs ökar också personalens chanser att uppmärksamma de utsatta barnen. Ibland är förskolepersonalen de enda som har möjlighet att upptäcka dem, säger Linnea Åberg. 

På webbplatsen finns också övningar att göra tillsammans med barnen som handlar om känslor och rättigheter. Till övningarna finns pedagogiska verktyg, som de elva tecknade känslokorten. 

– Övningarna utgår från förskolans vardag, till exempel utelek. De följer förskolans läroplan och barnkonventionen. Tanken är att barn ska bli medvetna om sina rättigheter, vi vill stärka barnen, säger Linnea Åberg.  

I början av året skickades handledningen till landets förskolor, omkring 8 500 stycken. Under året ska den spridas vidare vid seminarier och mässor. Vid årsskiftet ska materialet utvärderas.

– Vi har fått bra respons från förskolorna. Det finns en stor efterfrågan på den här sortens material, säger Linnea Åberg. 

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17