Nytt metodstöd stärker skyddet

2018-08-27

Alla som utsätts för våld har rätt att få stöd och skydd. Det är samhällets ansvar att se till att de får det, men så är det inte alltid. Länsstyrelserna lanserar nu ett metodstöd som ska stärka arbetet för ett jämlikt skydd.  

Den första dagen som metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer” låg ute på länsstyrelsernas webbplatser laddades det ner tusen gånger. Det berättar Frida Darj vid Länsstyrelsen Skåne som är projektledare. 

Frida Darj
Frida Darj

– Intresset för metodstödet har varit mycket större än vad vi förväntade oss. Det svarar mot ett behov som de som möter våldsutsatta har, säger hon.

Metodstödet har producerats inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Inför arbetet med att ta fram materialet samlade länsstyrelserna medarbetare inom kommun, landsting och ideell sektor för att ta reda på vad som behövdes för att samhällets stöd och skydd skulle bli mer jämlikt. 

– I samtalen såg vi att ett intersektionellt perspektiv skulle kunna hjälpa medarbetarna vidare, säger Frida Darj.

Maktstrukturer påverkar skyddet

Det intersektionella perspektivet är ett verktyg som används för att förstå hur maktordningar samverkar. Grundtanken är att maktstrukturer utifrån exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder interagerar och villkorar människors liv. 

Intersektionalitet strävar efter att uppmärksamma hur våld i nära relationer påverkar människor olika beroende på hur deras livsvillkor ser ut. Begreppet gör det också tydligt att maktstrukturer påverkar samhällets skydd och stöd vid våldsutsatthet. Målet är att verksamheternas stöd och skydd ska anpassas efter individen. 

– Vi vill lämna synsättet som säger att det finns särskilt sårbara grupper för att fokusera på samhällets ansvar och tala om ett svagt samhälleligt skydd. Syftet med metodstödet är att rusta verksamheter så att de är lika bra för alla, säger Frida Darj.

Erbjuder utbildning under hösten

Metodstödets framsidaMetodstödet är tänkt som ett fördjupande material med teoretisk genomgång av intersektionalitet och normkritik. Två fiktiva fall beskrivs i materialet för att illustrera perspektivet mer konkret och skapa diskussion. Det finns också metoder för hur man kan kartlägga och utveckla sin egen verksamhet.

Under hösten ger länsstyrelserna en utbildning om intersektionalitet som omfattar två dagar och ges vid fyra tillfällen i Göteborg, Stockholm, Umeå och Malmö. 

– Materialet är som en fortsättningskurs för medarbetare inom kommun, landsting och ideell sektor. Många praktiker arbetar redan utifrån ett intersektionellt perspektiv men man saknar ofta de teoretiska resonemangen bakom, säger Frida Darj. 

Publikation: "Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer" (2018) pdf 

Läs mer om länsstyrelsernas utbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer hösten 2018 (pdf)


Tips! För att bygga en verksamhet som upptäcker, frågar och agerar vid våld i nära relationer: 

  • Gemensam kunskapsgrund är en förutsättning för praktiskt arbete. 
  • Rutiner ökar möjligheten för jämlikt stöd. 
  • Normkritik hjälper till för att skapa ett inkluderande bemötande. 
  • Sätt våldet i första hand, oberoende av annan problematik. 
  • Samverka för effektivare insatser. 

Källa: Metodstödet "Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer"

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17