Samlade resurser till stöd för utsatta i fyra regioner

2018-09-18

Resurscentra för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck planeras nu i fyra län i Sverige. Tanken är att erbjuda samlad hjälp från en rad olika aktörer på ett och samma ställe. Det handlar om pilotverksamheter som i ett senare skede kan spridas till fler platser i landet.

Det var i slutet av 2017 som Länsstyrelserna fick ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av regionala resurscentra för personer som utsätts för våld av närstående med ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Det ska handla om en fysisk plats dit utsatta kan komma för att få hjälp och stöd av ett antal relevanta aktörer.

Malin Almqvist– Regeringen har tittat på vilket stöd och vilken hjälp man får i Sverige idag om man utsätts för våld i en hederskontext. På en del håll fungerar det ganska bra, på andra inte så bra. Grundtanken nu är att det inte ska spela någon roll var du bor, du ska kunna få samma hjälp överallt, berättar Malin Almqvist, länsråd i Kalmar med ett särskilt ansvar för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelserna har dock valt att satsa på en något mindre målgrupp: flickor och unga kvinnor, pojkar och unga män, i åldern 13-26 år som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Till att börja med kommer regionala resurscentra att etableras i Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten och Västra Götalands län.

– Det var ett väldigt brett uppdrag som vi fick och vi kände att för att överhuvudtaget komma igång var det nödvändigt att snäva in lite. Det här blir pilotverksamheter som i ett senare skede kan komma att få efterföljare, säger Malin Almqvist.

Flera olika aktörer

Exakt vilka aktörer och yrkeskategorier som ska finnas representerade är inte bestämt men Länsstyrelserna har haft Origo, ett resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län, som modell. Där finns barnmorska, kurator och polis. Men det skulle även kunna handla om representanter från övriga rättsväsendet.

– Den som utsatts ska inte behöva springa runt och berätta sin historia fem sex gånger. Det är vi som ska samordna oss, inte den som är utsatt som ska behöva stå för samordningen, säger Malin Almqvist och betonar att de olika individerna kan vara i mycket olika situationer.

Någon kanske behöver skyddat boende omedelbart. Någon annan lever i en begränsad tillvaro och måste bryta med en familj som man samtidigt älskar. En tredje behöver hjälp att anmäla ett brott. Det gör att behovet av insatser också kommer att variera från person till person.

Processen följs av forskare

De fyra länen har valts för att de ser lite olika ut och har olika förutsättningar. Förhoppningen är att någon av verksamheterna ska komma igång första halvåret 2019. Starten kommer att följas av en forskare.

– Vi vill ha med någon som tittar på processen även om det naturligtvis kommer att vara väldigt svårt att se effekterna av en sådan här satsning, säger Malin Almqvist.

Nyligen hölls ett första uppstartsmöte med representanter för de olika länen. De planerar i sin tur att ha dialogmöten med aktörerna ute i länen. Mycket tid och kraft kommer också att läggas på kunskapsinhämtning.

– De signaler jag fick var att alla tycker att det här är spännande och ser behovet. Ofta möter man de här ungdomarna i skolans värld men vet inte riktigt hur man ska hjälpa dem. Jag är övertygad om att när vi väl kommer igång kommer vi att upptäcka ännu mer av den här problematiken, säger Malin Almqvist.


Förstudien inför uppdraget att utveckla resurscentra (pdf)

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17