Ny webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck

2019-10-18

Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan också fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten. 

Flera aktörer arbetar idag med att stötta personer som utsatts för hedersrelaterat våld, och med att förebygga våld. Samtidigt finns ett behov av ytterligare kunskap och insatser. 

− Vi har tagit fram webbkursen för att vi ser att behovet av grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck är väldigt svårt att mätta. Vår bedömning är att en mer framgångsrik väg är att ge kommuner och andra aktörer ett verktyg för att själva kunna tillgodose behovet av grundkompetens i frågan, säger Maria Billinger, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm. 

Illustration från webbkursen om hedersrelaterat våld.
Illustration ur webbkursen. 

Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland, det regionala resurscentrumet Origo och Södertälje kommun. Den utgår från ett regionalt perspektiv men är öppen för användare från hela landet. 

Även yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsende har nytta av kursen. 

Webbkursen är tänkt att användas som kollegial fortbildning. Till kursen hör en handledning som ger förslag på upplägg och diskussionsfrågor.  

− Används webbkursen på det sättet blir det inte enbart en kunskapshöjande insats, utan också en slags verksamhetsutveckling där deltagarna får chansen att granska sin egen verksamhet. Kanske ser man att verksamheten behöver förändras för att bättre bemöta målgruppen, identifiera utsatta eller arbeta förebyggande, säger Maria Billinger. 

Läs mer om webbkursen på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Gå direkt till webbkursheder.se

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17