Webbplats hjälper lärare att undervisa om samtycke

2021-04-28

Med den webbaserade utbildningen Av fri vilja vill Brottsoffermyndigheten främja kunskap och samtal om sexualitet, samtycke och relationer i skolan. Den erbjuder lärare ett brett utbud av material att välja bland och anpassa till just sina elever. 

2018 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen att under 2018–2020 genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen. Målgruppen var unga i åldern 13–25 år, inklusive unga med funktionsnedsättning, samt de vuxna som möter ungdomar i vardagen. 

Anna-Karin Lundström. Foto: Brottsoffermyndigheten.
Anna-Karin Lundström. 
Foto: Brottsoffermyndigheten. 

Inom uppdraget har myndigheten utvecklat och lanserat webbplatsen frivilligtsex.se. Webbplatsen innehåller information om lagen och vad som är okej och inte och om var det går att få stöd och hjälp. 

Brottsoffermyndigheten har också tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial och tillhörande lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen. Det heter Av fri vilja och är riktat till elever och lärare i högstadiet och gymnasiet. 

– Unga i den åldern behöver ofta vägledning och stöd av vuxna för att ta sig an de här frågorna och är därför betjänta av att diskussionerna sker i skolan, under ledning av pedagoger, säger Anna-Karin Lundström, projektledare på Brottsoffermyndigheten. 

En buffé av material

Grundtanken är att utbildningsmaterialet ska vara lättillgängligt för lärarna och möjligt att använda på det sätt som passar i just deras planering och upplägg. Anna-Karin Lundström beskriver det som en buffé av material på området, kopplat till läroplaner, ämnesplaner och kursmål. 

Utbildningen är uppdelad i sex kapitel som belyser olika aspekter av sexualbrottslagstiftningen. Varje kapitel innehåller färdiga övningar och filmer med förberedda frågor. Övningarna bygger på att eleverna interagerar, diskuterar och reflekterar. 

Just diskussioner och samtal var något som eleverna själva efterfrågade i den målgruppgruppsundersökning som Brottsoffermyndigheten gjorde inför arbetet med att ta fram utbildningen. 

– Unga vill diskutera de här frågorna mer, vilket var väldigt roligt att höra och gjorde vårt arbete väldigt tacksamt. Överlag ville lärare och elever prata mer om mjuka värden som relationer och samtycke. Om känslor kopplade till sex och samlevnad, säger Anna- Karin Lundström. 

Kräsen målgrupp

Viktigt har varit att hitta rätt ton i filmer och övningar. Unga är en trendkänslig och ganska kräsen målgrupp.

– De vill att materialet ska tala till dem på ett sätt som känns rätt och som de tycker beskriver deras verklighet. Det ska engagera, utan att vara töntigt eller upplevas som att ”vuxna utan koll pratar om sådant de inte vet något om”.

Anna-Karin Lundström betonar att utgångspunkten är att informera om lagstiftningen. Syftet med utbildningen är att undervisa om lagen och frågor relaterade till den. Under arbetet med att ta fram materialet har det ibland uppstått avvägningar mellan uppdraget och vad som intresserar och är viktigt för målgruppen. Ett sådant område är pornografi. 

– Porr är något som många unga kommer i kontakt med och det finns många perspektiv som är möjliga att diskutera. Vårt fokus är lagstiftningen och vi valde därför att ta med en övning som handlar om när porr kan vara olagligt. 

Ny läroplan har beslutats

Webbutbildningen lanserades i februari 2021 och reaktionerna har varit positiva. Anna-Karin Lundström hoppas nu att fler ska börja använda materialet. Det här är ett så angeläget och spännande undervisningsområde, säger hon. Mycket händer. Regeringen har beslutat om en ny läroplan för ämnet och byter ut det gamla namnet ”Sex- och samlevnad” till ”Sexualitet, samtycke och relationer”. 

– Det är hoppfullt. Det kan leda till förändring och att den här typen av undervisning blir en självklarhet för alla elever. Att vår utbildning kan vara en del av det känns väldigt bra. 

Brottsoffermyndighetens uppdrag slutredovisades 31 mars 2021. 

Webbplatsen Av fri vilja – en utbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17