”Jag önskar att dom hade trott mig” : En kartläggning av våld i nära relationer i Gävle kommun 2017

Information om publikationen

Kartläggningen undersöker förekomsten av utsatthet för olika typer av våld i nära relationer bland invånarna i Gävle kommun. Kartläggningen syftar även till att undersöka i vilken grad utsatta upplevt olika former av konsekvenser av våldet, gjort polisanmälan eller sökt stöd, samt om det funnits barn med i bilden. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18