Hjältar och monster. Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2013
  • Författare: Lucas Gottzén
  • Avsändare: Ungdomsstyrelsen, Uppsala universitet
  • Typ: Skrift
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

Skriften beskriver bland annat könsrollsteori, patriarkatsteori och hegemonisk maskulinitetsteori. Ambitionen är att genom de olika teorierna försöka förklara orsakerna till mäns våld. Hur beskriver de mäns relation till kvinnor, barn och andra män? Hur relaterar förklaringsmodellerna till klass, etnicitet och ålder?

Senast uppdaterad: 2021-11-18