Anders Broberg

Titel: Professor i klinisk psykologi

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Psykologiska institutionen

E-post: Anders.Broberg@psy.gu.se

Presentation

Anders Broberg forskar om effekter på barn av att leva i en familj där barnets pappa, eller någon annan man som mamman har/har haft en kärleksrelation till, utövat våld mot mamman samt hur mammors föräldraförmåga påverkas av att leva/ha levt i en kärleksrelation till en man som utövat våld mot henne, och där mannen i fråga också är far till hennes barn. Han har också gjort utvärderingar av olika typer av stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma.

Publikationer i urval

Broberg Anders, Almqvist Linnéa, Axberg Ulf, Grip Karin, Almqvist Kjerstin, Sharifi Ulrika, Cater Åsa K., Forssell Anna, Eriksson Maria & Iversen Clara (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Hedtjärn Gunlög, Hultmann Ole, Broberg Anders G (2009) Var femte mamma till barn i BUP-vård hade utsatts för våldLäkartidningen nr 48, 2009, volym 106. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18